×

Od 1 marca 2023 r. rusza nabór do naszych przedszkoli na nowy rok!
Ilość miejsc ograniczona!
Najlepsza cena!

Zadzwoń
Sprawdź

Przedszkole PATRYK OlsztynPrzedszkole PATRYK Olsztyn

Dzi­siej­szy człowiek, który żyje miłością i pięknem,
to dziec­ko, które wczo­raj żyło ra­dością.

~ Ronald Russell  

Formularz zapisu dziecka on-line

Adres e-mail:
Od kiedy chcą Państwo by dziecko zaczęło uczęszczać? (DD/MM/RR)
Proszę wybrać, którą placówką są Państwo zainteresowani:
Opieka w godzinach:
Imię i Naziwsko dziecka:
Data urodzenia dziecka (DD/MM/RRRR)
Imię i nazwisko opiekuna prawnego:
Numer telefonu do Pana/Pani
Prosimy o informacje (dla statystki) skąd Państwo dowiedzieli się o przedszkolu?

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą RODO
Czy wysłać kopię z potwierdzeniem?