×

Od 4 marca 2024 r. - 15 marca 2024 r. trwa nabór wewnętrzny do naszych przedszkoli na nowy rok!
Od 18 marca 2024 - wyczerpania miejsc - nabór zewnętrzny (dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola)
Ilość miejsc ograniczona!

Zadzwoń
Sprawdź

Przedszkole PATRYK OlsztynPrzedszkole PATRYK Olsztyn

Dzi­siej­szy człowiek, który żyje miłością i pięknem,
to dziec­ko, które wczo­raj żyło ra­dością.

~ Ronald Russell  

 Przedszkole 'PATRYK'

Mieści się w budynku przy ul. Pieniężnego 21A 10-004 Olsztyn

Tutaj dzieci każdego dnia rozwijają swoje umiejętności przede wszystkim językowe. Języka angielskiego uczą się  w naturalny sposób, nie tylko podczas zajęć lecz przede wszystkim podczas codziennych czynności tj. podczas posiłków, zabaw, spacerów, czynności higienicznych. W czasie zajęć skupiamy się przede wszystkim  na nauce dwóch sprawności: mówienia i słuchania.

Umiejętność słuchania rozwijamy głównie przez: osłuchanie z brzmieniem języka angielskiego oraz odpowiadanie na proste polecenia i pytania. Natomiast doskonalenie umiejętności mówienia następuje poprzez:

- powtarzanie za nauczycielem,

- śpiewanie piosenek, recytowanie wierszy

- budowanie prostych wypowiedzi.

Dodatkowo zajęcia urozmaicane są poprzez rozmaite prace plastyczne, techniczne oraz ćwiczenia przygotowujące do nauki sprawności pisania. Swoje umiejętności językowe przedszkolaki pokazują na każdej uroczystości przedszkolnej, recytując wierszyki i śpiewając piosenki.

Zaletą przedszkola są duże, przestronne sale, dzięki czemu dzieci mają dużo miejsca do zabaw i figli oraz bogata oferta zajęć dodatkowych tj. rytmika, taniec, logopedia, język niemiecki, w-f.

 

GALERIA PRZEDSZKOLA

Nasza lokalizacja :)