×

Od 4 marca 2024 r. - 15 marca 2024 r. trwa nabór wewnętrzny do naszych przedszkoli na nowy rok!
Od 18 marca 2024 - wyczerpania miejsc - nabór zewnętrzny (dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola)
Ilość miejsc ograniczona!

Zadzwoń
Sprawdź

Przedszkole PATRYK OlsztynPrzedszkole PATRYK Olsztyn

Dzi­siej­szy człowiek, który żyje miłością i pięknem,
to dziec­ko, które wczo­raj żyło ra­dością.

~ Ronald Russell  

 Witamy w Przedszkolu „Patryk” przy ul. Wiecherta 9.

Pierwszą oznaką, iż w owym budynku znajduje się przedszkole, jest odgłos muzyki, śpiewu i radości dziecięcej. Dzieci z uśmiechem na twarzy wchodzą do placówki i w takim samym humorze ją opuszczają.

W naszym przedszkolu znajdują się trzy grupy wiekowe.

 

Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój psychofizyczny oraz intelektualny pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, otwartej na potrzeby dziecka oraz pracujemy z dziećmi najnowszymi metodami i formami pracy. W pracy pomagają nam specjaliści: logopeda, pedagog, językowcy (j. angielskiego). Oferujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych wliczonych w czesne przedszkola.

Uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej, współpracujemy z bibliotekami, muzeami, bierzemy udział w konkursach i festiwalach, wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców osiedla. Organizujemy liczne wycieczki, imprezy przedszkolne, warsztaty dla rodziców, wyjścia, spotkania z ciekawymi ludźmi. Dajemy rodzicom możliwość współdecydowania w sprawach przedszkola, podejmowania działań na jego rzecz i rzecz dzieci.

Posiadamy ładne, estetyczne, przestronne, słoneczne, kolorowe, bogato wyposażone sale dla dzieci, salę gimnastyczną, dużą, przestronną stołówkę. Korzystamy z trzech placów zabaw usytuowanych wokół przedszkola.

Dbamy o odpowiednie warunki harmonijnego rozwoju, uczuć, myślenia, umiejętności społecznych i moralnych. Kształtujemy w dzieciach wrażliwość muzyczną, plastyczną, tworzymy im warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Wdrażamy, aby dziecko nauczyło się samodzielności, czuło się bezpiecznie. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Dziecko jest przecież „zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi'.