×

Od 4 marca 2024 r. - 15 marca 2024 r. trwa nabór wewnętrzny do naszych przedszkoli na nowy rok!
Od 18 marca 2024 - wyczerpania miejsc - nabór zewnętrzny (dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola)
Ilość miejsc ograniczona!

Zadzwoń
Sprawdź

Przedszkole PATRYK OlsztynPrzedszkole PATRYK Olsztyn

Dzi­siej­szy człowiek, który żyje miłością i pięknem,
to dziec­ko, które wczo­raj żyło ra­dością.

~ Ronald Russell  

Realizacja kształcenia specjalnego oraz WWR w przedszkolu

Nasze przedszkola zapewniają pełną opiekę dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności - posiadamy własnych specjalistów, więc można 

Otaczamy troskliwą opieką dzieci ze specjalnymi potrzebami – tych wymagających posiadających orzeczenie o potrzebie Kształcenia Specjalnego lub Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Jeśli chcesz by Twoje dziecko realizowało zajęcia z wyżej wymienionych orzeczeń, zapraszamy do naszych przedszkoli:)

Po przedłożeniu orzeczenia, nasi specjaliści zajmą się przygotowaniem indywidualnym planem edukacji terapeutycznej z dzieciekiem. Po opracowaniu, rodzic proszony jest o zapoznanie się. Po zaakceptowaniu przez rodzica, przystępujemy do realizacji opracowanego planu:)

Rozumiemy, że każde dziecko ze specjalnymi potrzebami jest wyjątkowe, ma różne potrzeby, dlatego zawsze opracowujemy indywidualny program edukacji terapetuczynej. Powstaje on na podstawie zaleceń specjalistów z poradnii, w porozumieniu z rodzicami. Zawsze stawiamy na kontakt i porozumienie z rodzicem, dlatego nie wyobrażamy sobie realizacji orzeczeń, bez wsparcia rodziców dzieci! 

Posiadamy własnych specjalistów takich jak: 

Logopeda
Pedagog 
Oligofrenopedagog 
Terapetua Integracji Sensorycznej 
Psycholog