×

Od 4 marca 2024 r. - 15 marca 2024 r. trwa nabór wewnętrzny do naszych przedszkoli na nowy rok!
Od 18 marca 2024 - wyczerpania miejsc - nabór zewnętrzny (dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola)
Ilość miejsc ograniczona!

Zadzwoń
Sprawdź

Przedszkole PATRYK OlsztynPrzedszkole PATRYK Olsztyn

Dzi­siej­szy człowiek, który żyje miłością i pięknem,
to dziec­ko, które wczo­raj żyło ra­dością.

~ Ronald Russell  

Rekrutacja

Nabór do naszych przedszkoli trwa cały rok,  istnieją dwa warunki przyjęcia do przedszkola w trakcie roku szkolnego:) 
1. Wiek dziecka 2,5 - 6 lat 
2. Wolne miejsce w grupie wiekowej 

Od następnego dnia po wypełnieniu dokumentów, dziecko może rozpocząć przygodę z przedszkolem:)

 

Opłaty w przedszkolu 'PATRYK' od września 2023 r.

 

Ulica:         

PEŁNA OPŁATA 
opieka od 6:30 do godziny

12:30

 

16:00

 

18:00

 

Wiśniowa 11 (Zielona Górka) 350 500 600*
Żurawskiego 16 (Pieczewo) 350 500 600*
Wiecherta 9 (Jaroty) 400 550 650*
Hallera 4a (Os Generałów) 400 550 -
Wilczyńskiego 18 (Os. Generałów) 400 550 650*
Pieniężnego 21A (Centrum) 400 550 650*
Żurawia 30 (Gutkowo) 400 550

650*

Ks. Jana Hanowskiego 30 (Jonkowo) 400 550

-

Kanta 24 (Jaroty) 400 550

-

*wymóg, minimalnej ilości chętnych dzieci do opieki do 18:00 to 10 na całej placówce.

Podane ceny to pełna opłata za przedszkole!!! 

Przedszkole zapewnia wyżywienie!
BRAK DODATKOWEJ OPŁATY ZA WYŻYWIENIE!

Odliczenia: 
2% opłaty za dzień nieobecności dziecka


 Promocje:
1. 6-latki opieka do godziny 16:00 - 300 zł dotyczy każdej placówki.

 

2. Zapisując dwoje dzieci - zniżka 10% na drugie dziecko.


Promocje nie łączą się.

 

OPŁATA WPISOWA - BRAK  

Ilość miejsc ograniczona!
 Zachęcamy do wypełniania kart zgłoszenia w sekretariacie przedszkola!(Pieniężnego 21A 10-004 Olsztyn)

  

 

Kontakt z sekretariatem: 
Telefon: 662 024 253
Mail: przedszkolepatrykbiuro@wp.pl
Serdecznie zapraszamy:)

Zasady rekrutacji dzieci  do przedszkoli 'PATRYK'

 

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5  do 7 lat.
2. Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy: poziom rozwoju dziecka umożliwia mu funkcjonowanie w grupie, dziecko jest samodzielne, po zasiągnięciu opinii wychowawcy
3. Kierownik przedszkola przyjmując 2,5 roczne dziecko dokonuje oceny każdego przypadku indywidualnie, ocenę przekazuje Dyrektorowi przedszkola.
4. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na podstawie karty zgłoszeniowej wypełnionej przez rodziców dziecka.
5. Okres rekrutacji trwa caly rok, do czasu zapełnienia wszystkich miejsc w przedszkolu, natomiast nabór dzieci na następny rok szkolny rozpoczyna się na poczatku roku kalendarzowego, po ogłoszeniu tego przez Dyrektora przedszkola
6. Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do Przedszkola na kolejny rok szkolny ma rodzeństwo dziecka już uczęszczającego z tym, że rodzice zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia do 31 marca poprzedzającego rok szkolny,  w którym dziecko będzie uczęszczało.
7. W przypadku zwolnienia miejsca w Przedszkolu  w danej grupie wiekowej w trakcie roku szkolnego, na który była składana karta, o przyjęciu dziecka decyduje data złożenia karty zgłoszenia.
8. Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola dotyczy tylko danego roku szkolnego od września do sierpnia, po tym okresie obowiązuje kolejna karta zgloszenia.

9. Nabór do przedszkola trwa cały rok.