×

Nabór do przedszkola trwa cały rok! Uzależniony jest od tego czy posiadamy wolne miejsca!

Sprawdź
Zapisy 2

Przedszkole PATRYK - Olsztyn

Dzi­siej­szy człowiek, który żyje miłością i pięknem,
to dziec­ko, które wczo­raj żyło ra­dością.

~ Ronald Russell