×

NABÓR NA ROK 2022/2023 ROZPOCZĘTY!
NOWY ADRES SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA!!!
Ul. Pienięznego 21A 10-004 Olsztyn (Na przeciwko CH Aura - zapraszamy zmotoryzowanych, czeka na Was olbrzymi parking:)
Zapytaj o wolne miejsce w przedszkolu!
Brak opłaty wpisowej!

Zadzwoń
Sprawdź

Przedszkole PATRYK OlsztynPrzedszkole PATRYK Olsztyn

Dzi­siej­szy człowiek, który żyje miłością i pięknem,
to dziec­ko, które wczo­raj żyło ra­dością.

~ Ronald Russell  

Cennik na rok 2020/21 :)   

 

Ulica:         

PEŁNA OPŁATA z wyżywieniem i
opieką od 6:30 do godziny

12:30

 

16:00

 

18:00

 

Wiśniowa 11 200 300 400
Żurawskiego 16 300 400 500
Wiecherta 9 350 450 550
Hallera 4a 300 400 500
Wilczyńskiego 18 300 400 500
Nowowiejskiego 1 300 400 500
Żurawia 30 300 400

450

 

Podane ceny to pełna opłata w okresie bez promocji.


PODANE CENY TO  PEŁNA OPŁATA!!!
RODZIC NIE DOLICZA STAWKI ŻYWIENIOWEJ, PODANE CENY TO PEŁNA OPŁATA.

 

Przykład:
Przedszkole PATRYK Olsztyn

 

 

 Promocje:
1. 6-latki opieka do godziny 16:00 - 250 zł 

 

2. Zapisując dwoje dzieci - zniżka 20% na drugie dziecko.


Zniżki nie łączą się.  

 

Odliczenia (OD STYCZNIA 2021 r.) 
2% Opłaty za dzień nieobecności dziecka.

  

Opłata wpisowa wynosi 0 zł - nie posiadamy wpisowego :))

 

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; ma charakter jedynie informacyjny. 

 

Kontakt z sekretariatem: 
Telefon: 89 535 33 66 / 662 024 253
Mail: przedszkolepatrykbiuro@wp.pl

 

                                                                            Serdecznie zapraszamy:)

 

Zasady rekrutacji dzieci  do przedszkoli 'PATRYK'

 

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5  do 7 lat.
2. Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy: poziom rozwoju dziecka umożliwia mu funkcjonowanie w grupie, dziecko jest samodzielne, po zasiągnięciu opinii wychowawcy
3. Kierownik przedszkola przyjmując 2,5 roczne dziecko dokonuje oceny każdego przypadku indywidualnie, ocenę przekazuje Dyrektorowi przedszkola.
4. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na podstawie karty zgłoszeniowej wypełnionej przez rodziców dziecka.
5. Okres rekrutacji trwa caly rok, do czasu zapełnienia wszystkich miejsc w przedszkolu, natomiast nabór dzieci na następny rok szkolny rozpoczyna się na poczatku roku kalendarzowego, po ogłoszeniu tego przez Dyrektora przedszkola
6. Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do Przedszkola na kolejny rok szkolny ma rodzeństwo dziecka już uczęszczającego z tym, że rodzice zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia do 31 marca poprzedzającego rok szkolny,  w którym dziecko będzie uczęszczało.
7. W przypadku zwolnienia miejsca w Przedszkolu  w danej grupie wiekowej w trakcie roku szkolnego, na który była składana karta, o przyjęciu dziecka decyduje data złożenia karty zgłoszenia.
8. Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola dotyczy tylko danego roku szkolnego od września do sierpnia, po tym okresie obowiązuje kolejna karta zgloszenia.

9. Nabór do przedszkola trwa cały rok.