×

NABÓR NA ROK 2022/2023 ROZPOCZĘTY!

Zapytaj o wolne miejsce w przedszkolu!
Brak opłaty wpisowej!

Zadzwoń
Sprawdź

Przedszkole PATRYK OlsztynPrzedszkole PATRYK Olsztyn

Dzi­siej­szy człowiek, który żyje miłością i pięknem,
to dziec­ko, które wczo­raj żyło ra­dością.

~ Ronald Russell  

« Powrót
Edukacja przez ruch - Szkolenie Kadry 04 kwietnia 2014 12:45

Duży wpływ na pracę nauczycieli wywarło szkolenie z edukacji przez ruch, które to elementy wykorzystują do pracy z dziećmi w naszych placówkach.

Edukacja przez ruch to system kształcenia i terapii pedagogicznej  stworzony przez Dorotę Dziamska, przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi w przedszkolu i na poziomie edukacji początkowej. Polega on na wykorzystaniu naturalnych, spontanicznych ruchów organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat.

 

Narzędziem edukacji przez ruch jest koło integracji sensorycznej, czyli koło zintegrowanego ruchu organizmu

 

 

Metoda edukacji przez ruch to zbiór wielu ćwiczeń, usprawniających poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała prowadzą do powstania pracy plastycznej, która poddana analizie pozwala odnieść się do treści realizowanych przez nauczyciela. Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu, a także rozwój społeczny dzieci. Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonanie czynności, harmonizując poszczególne aspekty aktu ruchowego i zwiększając ogólną koordynacje ruchowa co wpływa na integracje układu sensorycznego.

Rodzaje i funkcje poszczególnych ćwiczeń:

* graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizację lateralną, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie jedną ręką, * graficzne ćwiczenia wpływające na synchronizację pracy mózgu, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie oburącz, * graficzne ćwiczenia wpływające na równoważenie lateralne, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie raz jedną, raz drugą ręką, * ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność dłoni, ręki, nogi, * ćwiczenia spontanicznego ruchu całego ciała jako formy pozawerbalnej komunikacji wspomagające koncentrację i polisensoryczne poznawanie.

Poszczególne ćwiczenia systemu są bardzo proste. Polegają na kreśleniu prostych znaków grafomotorycznych: kropek, kresek, owali, wiązek, które dziecko może kreślić rytmicznie, mieszcząc znak w odpowiedniej przestrzeni. Istotnym elementem tej metody jest również  wykorzystanie origami. Składanie papieru jest też aktywnością zintegrowaną – nie można konstruować bez ruchu obydwu rąk, bez aktywności wzroku, myślenia, przeliczania, klasyfikowania.

Efektem wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń i zabaw jest zawsze  praca plastyczna, techniczna itd. Ruch podczas zabawy jest więc elementem nowej jakości doświadczenia otaczającej rzeczywistości. Dzieci stają się sprawcami swojego dzieła – karty pracy, która przyczynia się do poszerzeniach wiedzy i umiejętności oraz w szczególny sposób pozwala na zaspokojenie potrzeby samorealizacji.

Na koniec zajęć dziecko odczuwa sukces, co wpływa  pozytywnie na jego emocje stymulując proces podnoszenia własnej wartości, zwiększa możliwości poznawcze przez połączenie działania przyjemną emocja, dzięki której działanie zostaje lepiej zapamiętane. Przez poczucie sukcesu podnosi się motywacja do dalszego działania, dziecko staje się bardziej aktywne, a zarazem bardziej otwarte na wszechstronny rozwój.

 

 

LITERATURA Edukacja przez ruch. Fale, spirale, jodełki, zygzaki   Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki    Edukacja przez ruch. Zabawy z papierowym wachlarzem (książka + CD)  Dorota Dziamska • Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Zbieram Poszukuję Badam. Część 1 i 2(płyta CD)  

Kinezjologiczny System Kształcenia i Terapia Edukacja Przez Ruch  Dorota Dziamska • Wydawnictwo: Carrantuohill