Rozmowa On-Line (godz. 8-20) Napisz do nas... Wyślij

Przedszkole PATRYK - Olsztyn

' Dzi­siej­szy człowiek,

  który żyje miłością i pięknem,

  to dziec­ko,

  które wczo­raj żyło ra­dością.''

~ Ronald Russell  

Rytmika i Muzyka

Rola rytmiki i jej zadania

'MUZYKA W PRZEDSZKOLU'

 

Prawie wszystkie dzieci są uzdolnione muzycznie. Problem jednak polega na tym, że uzdolnienia te pojawiają się bardzo wcześnie i kształtują się intensywnie w wieku przedszkolnym. Niestety, uzdolnienia muzyczne mogą zanikać, jeżeli się ich nie pielęgnuje i nie rozwija. Jeżeli nie podtrzymuje się u dzieci zainteresowania muzyką i nie rozwija się możliwości muzycznych w trzecim, w czwartym i kolejnych latach życia, można zaprzepaścić ich uzdolnienia muzyczne. Następny okres krytyczny dla rozwijania tych uzdolnień przypada dopiero na dziewiąty rok życia.

Ponadto E. Sourian twierdzi, że dorośli mogą nieświadomie zniszczyć dziecięce uzdolnienia muzyczne w następujący sposób:

• Jeżeli dorośli śpiewają przy dziecku fałszywie, to uczy się ono także śpiewać fałszywie, na dodatek zamiast śpiewać zacznie krzyczeć i może przestać interesować się muzyką.

• Dzieci męczą się hałasem i tracą zdolność koncentracji uwagi: nadmierny hałas (w tym zbyt głośna muzyka z radia) przeszkadza dziecku zwrócić uwagę na tony i dźwięki muzyczne.

Z tych właśnie powodów wiele dzieci w wieku szkolnym nie potrafi już słuchać muzyki nadawanej przez radio. Są bowiem przyzwyczajone do tego, aby nie zwracać na nią uwagi, na zasadzie usprawiedliwionej samoobrony przed hałasem. Wynika z tego, że dorosły może mimowolnie zniszczyć muzykalność dziecka, jeżeli otoczy je hałasem i fałszywymi dźwiękami.

Z przedstawionej analizy psychologicznej wynika, że piosenki odgrywają szczególną rolę w rozwoju muzycznym dzieci przedszkolnych. Dlatego każde dziecko w naszym przedszkolu ma okazję posłuchać pięknego śpiewu, gdy śpiewa dorosły, ale mogą także słuchać nagrań piosenek z repertuaru dziecięcego. Mają możliwość śpiewania razem z dorosłym, dostrajając się głosem do intonowania wysokości, rytmu i linii melodycznej. Uczą się piosenek z repertuaru dziecięcego, śpiewają, tańczą, improwizują ruchem treść piosenek. Mają okazję zapoznać się z instrumentami muzycznymi, gać na nich a także słuchać i rozpoznawać ich brzmienie. Naturalną reakcją na muzykę jest rytmiczne poruszanie się. Organizujemy więc sytuacje, w których ta potrzeba ruchu prowokuje do lepszego poczucia rytmu, tempa, metrum, wysokości dźwięków, a także do pląsania i tańczenia. Ćwiczenia rytmiczno-muzyczne pomagają lepiej organizować swoje zachowanie i precyzyjniej wyrażać swoje oczekiwania wobec innych. Poprawiają koordynację, szczególnie ruchową, a ponadto bawią i cieszą naszych przedszkolaków. Efekty wychowania muzycznego są uzależnione nie tylko od tego, jak nauczyciel pracował z dziećmi, ale także od środowiska rodzinnego. Jeżeli rodzice słuchają muzyki, pięknie śpiewają i przybliżają dziecku muzykę, wyniki są nadzwyczajne. Mniej efektów zauważymy, gdy kontakt z dobrą muzyką ogranicza się tylko do przedszkola. Zachęcam do przeglądania tekstów piosenek zamieszczanych na stronie przedszkolnej i do prowokowania sytuacji w domu, w której dziecko zaśpiewa i zatańczy poznane na rytmice piosenki. Państwu dostarczy to wiele radości, a dziecko zostanie docenione i zmotywowane do dalszej nauki.

 

                                                            Opracował  mgr Paweł Szalkowski

Kontakt do biura:

ul. 11 Listopada 5

10-104 Olsztyn

 Tel/Fax: (89) 535 33 66 
Tel: (89) 535 40 91

© Przedszkole PATRYK - Olsztyn, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: © RevolWEB