Rozmowa On-Line (godz. 8-20) Napisz do nas... Wyślij

Przedszkole PATRYK - Olsztyn

' Dzi­siej­szy człowiek,

  który żyje miłością i pięknem,

  to dziec­ko,

  które wczo­raj żyło ra­dością.''

~ Ronald Russell  

 

Przedszkole „Patryk” mieszczące się przy ul. Stare Miasto 3 to miejsce, w którym panuje ciepła, rodzinna atmosfera. Dbamy o to, by każde dziecko miało równe szanse rozwoju,  a nauka była przyjemnością. Nadrzędnym celem jest kompetentne przekazywanie wiedzy, wychowanie zgodne z moralnymi zasadami obowiązującymi w naszym społeczeństwie oraz zapewnienie jak najlepszej opieki powierzonym nam dzieciom.

 

Kierując się doświadczeniem oraz wykorzystując nowoczesne metody nauczania, stworzyliśmy miejsce, w którym Państwa dzieci znajdą najlepszą opiekę oraz dobre warunki do doskonalenia swoich umiejętności, odkrywania talentów i zainteresowań.

Staramy się sprawić, aby dzieci przychodziły do naszego Przedszkola z radością, zaciekawieniem i oczekiwaniem na ‘coś specjalnego’ każdego dnia. Chcemy, abyście Wy,   Rodzice, mieli poczucie bezpieczeństwa i zaufania do kadry naszego przedszkola. Wspólnie z Wami pragniemy odkrywać ogromny potencjał najmłodszych, bawiąc uczyć, a ucząc, towarzyszyć im w stawianiu pierwszych odważnych kroków w świat.

 

Naszym priorytetem jest zapewnienie każdemu dziecku najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, wspierając go w odkrywaniu i pobudzaniu swoich naturalnych uzdolnień i predyspozycji.

Rys.1 Sala młodszej grupy

 

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym, które nastawione jest na rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczości naszych podopiecznych.

 

Rys.2 Sala młodszej grupy.

 

 

Czynnikiem zapewniającym poczucie bezpieczeństwa i działającym na dzieci jest ciepła i życzliwa atmosfera, której wzmocnieniem jest klimat wnętrza i wystroju sal.  Robione ręcznie zabawki z naturalnych tworzyw to świetna zabawa, która towarzyszy budowaniu serdecznych relacji pomiędzy nauczycielami i dziećmi . Staramy się zapewnić naszym dzieciom domową atmosferę.

                       

Rys.3 Sala starszej grupy                                                              Rys.4Sala starszej grupy, widok na wejście do                                                                                                                            oddzielonej sali dydaktycznej.

 

 

Dodatkowo, atmosferę domowego ogniska tworzymy poprzez  projekt „MINI MASTER SZEF'. Jest to projekt kulinarny stworzony dla dzieci, odbywający się raz w tygodniu, przeznaczony dla dzieci 5-6letnich. Zdarza się, że biorą w nim udział wszystkie dzieci jednocześnie. Staramy się, aby starsze dzieci pomagały młodszym, a młodsze uczyły się od starszych - TAK JAK WRODZINIE. Programy dydaktyczno-wychowawcze dostosowane są do wieku dzieci.

 

W naszej placówce odbywają się zajęcia manualne, plastyczne, muzyczno-ruchowe, pantomimiczne, gospodarstwa domowego, języka angielskiego i niemieckiego (dla

starszych dzieci), terapia logopedyczna oraz taniec. Dodatkowym atutem naszego Przedszkola jest nauka historii dla dzieci, która cieszy się wśród nich ogromnym powodzeniem..

Dzieciom proponujemy również wiele wyliczanek, zabaw rytmicznych, paluszkowych, kołowych.  nawiązujących do polskiej tradycji. Codziennie też czytamy lub opowiadamy baśnie,  by przy nich odpocząć, wyciszyć się oraz nauczyć się ważnego.

Poprzez wycieczki do galerii oraz słuchanie muzyki klasycznej otwieramy dzieciom drzwi do świata kultury i sztuki.

 

Kontakt do biura:

ul. 11 Listopada 5

10-104 Olsztyn

 Tel/Fax: (89) 535 33 66 
Tel: (89) 535 40 91

© Przedszkole PATRYK - Olsztyn, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: © RevolWEB