Rozmowa On-Line (godz. 8-20) Napisz do nas... Wyślij

Przedszkole PATRYK - Olsztyn

' Dzi­siej­szy człowiek,

  który żyje miłością i pięknem,

  to dziec­ko,

  które wczo­raj żyło ra­dością.''

~ Ronald Russell  

Logopeda

Wpływ terapii logopedycznej 

 

Mowa ma wpływ na całokształt rozwoju dziecka, zwłaszcza na jego powodzenie w nauce szkolnej. Jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w precyzyjnym komunikowaniu swoich poglądów, myśli, potrzeb, stanowi narzędzie zdobywania informacji. Zatem niezbędne jest aby mowa dziecka była prawidłowo rozwinięta. Powstawanie dźwięków mowy jest bardzo złożonym procesem fizjologicznym, angażującym kilka układów anatomicznych, przede wszystkim zaś: układ oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny.

Dzieci przedszkolne znajdują się w okresie swoistej mowy dziecięcej.

Trzylatek powinien porozumiewać się z otoczeniem za pomocą zdań a jego zasób głoskowy powinien obejmować:

- wszystkie samogłoski;

- następujące spółgłoski: p, pi, b, bi, m, ł, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, ń, j, k, ki, g, gi, ch, chi.

W następnej kolejności dziecko uczy się wymawia pozostałe głoski:

- w wieku 3 - 4 lat: s, z, c, dz;

- w wieku 4 - 5 lat: sz, ż, cz, dż

- w wieku 6 – 7 lat: r

Rozwój mowy przebiega w sposób indywidualny, u jednych dzieci szybciej, i te dzieci zaczynają mówić wcześniej, u innych wolniej, co przejawia się późniejszymi początkami mowy i wolniejszym przyswajaniem sobie trudniejszych głosek. Niejednakowa jest też kolejność pojawiania się poszczególnych głosek w rozwoju mowy. Stosowanie przez dzieci pod koniec edukacji przedszkolnej wyraźnej i wyrazistej formy dźwiękowej, prawidłowych konstrukcji gramatycznych oraz odpowiedniego słownictwa stanowi jeden z elementów gotowości szkolnej.

Program grupowych zajęć logopedycznych składa się z następujących etapów:

 1. -  mają na celu wypracowanie u dzieci zręcznych i celowych ruchów warg, języka i podniebienia, które konieczne są do tego by dzieci mówiły prawidłowo. Zbyt mała sprawność warg i języka stanowi najczęstszą przyczynę wad wymowy.

Przykłady takich ćwiczeń:

 • Wysuwanie i chowanie języka
 • Unoszenie języka na dolną i na górną wargę
 • Liczenie językiem zębów
 • Mlaskanie językiem
 • Unoszenie języka do nosa i opuszczanie na brodę
 1. -  mają na celu pogłębienie oddechu, naukę prawidłowego toru oddychania  a także wydłużenie fazy wydechowej

Przykłady takich ćwiczeń:

 • Puszczanie baniek mydlanych
 • Zdmuchiwanie kawałka papieru, kawałki gąbki, papierki po cukierkach
 • Dmuchanie na zawieszony na nitce obrazek, watkę
 • Dmuchanie na piórka, wiatraczek
 • Dmuchamy na zapaloną świeczkę w ten sposób, aby płomień nie gasł, a ruszał się.
 • Dmuchamy na pasek papieru. Zadanie polega na wychyleniu papieru w ten sposób,

 aby jak najdłużej utrzymał się pod takim samym kątem.

 • Zanurzamy rurkę w wodzie mydlanej, nabieramy powietrza i wydychamy przez rurkę.
 1. - Wymawiamysamogłoski parami, wyraźnie je artykułując, najpierw ostro, a potem łagodnie.

Przykłady takich ćwiczeń:

 • a-o , a-u , a-e , a-y, a-i;                                                   
 • o-a , o-u , o-e , o-y , o-i;                                                 
 • u-a , u-o , u-e , u-y , u-i
 • e-a , e-o , e-u, e-y , e-i;
 • y-a , y-o , y-u , y-e , y-i
 • i-a , i-e , i-u , i-e , i-y
 1. - mają na celu nauczenie dzieci różnicowanie dźwięków mowy. Zdolność precyzyjnego słyszenia i różnicowania dźwięków z otoczenia, a później dźwięków mowy jest również niezbędna do prawidłowego wymowy.

 

Przykłady takich ćwiczeń:

 • Porównywanie różnych odgłosów- zwierząt, pojazdów
 • Naśladowanie słyszanych odgłosów
 • Rozpoznawanie osób po głosie
 1. Ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

Postęp rozwoju mowy i wymowy dziecka zależy od zaangażowania osób dorosłych. Współdziałanie logopedy, nauczycieli i rodziców dziecka jest warunkiem skutecznej profilaktyki logopedycznej.

Kontakt do biura:

ul. 11 Listopada 5

10-104 Olsztyn

 Tel/Fax: (89) 535 33 66 
Tel: (89) 535 40 91

© Przedszkole PATRYK - Olsztyn, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: © RevolWEB