Rozmowa On-Line (godz. 8-20) Napisz do nas... Wyślij

Przedszkole PATRYK - Olsztyn

' Dzi­siej­szy człowiek,

  który żyje miłością i pięknem,

  to dziec­ko,

  które wczo­raj żyło ra­dością.''

~ Ronald Russell  

Adaptacja

Adaptacja to przystosowanie do nowego środowiska, do nowych sytuacji I warunków. Dla małego dziecka takim środowiskiem, otoczeniem społecznym jest przedszkole, gdzie zdobywa ono pierwsze doświadczenia społeczne. Bardzo ważne jest by te doświadczenia przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.


Przyczyny trudności adaptacyjnych dzieci: 

U dzieci 3-letnich mamy do czynienia z szeregiem czynników utrudniających rozpoczynanie edukacji przedszkolnej tj.:

  • zdenerwowanie i przeżycia rodzica związane z oddaniem dziecka do przedszkola;
  • brak zaufania do personelu przedszkolnego, który w obecnych czasach jest doskonale przygotowaną i wykształconą kadrą (zwłaszcza nauczycielki);
  • trudności w nawiązaniu kontaktu z personelem i grupą rówieśników;
  • poznanie otoczenia przedszkolnego i opanowanie nowej przedszkolnej przestrzeni;
  • poznanie funkcji pomieszczeń i sposobów korzystania ze znajdujących się tam urządzeń (zwłaszcza ubikacja, łazienka i szatnia);
  • poznanie organizacji dnia w przedszkolu i związaną z tym orientacją czasową;
  • przyswojenie wymagań dotyczących współżycia w grupie.

Kontakt do biura:

ul. 11 Listopada 5

10-104 Olsztyn

 Tel/Fax: (89) 535 33 66 
Tel: (89) 535 40 91

© Przedszkole PATRYK - Olsztyn, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: © RevolWEB